top of page

בלוג

מה יפה? מה מכוער? מתי?

המציאות כוללת אינספור גרסאות של יופי אפשרי – כי הרי "היופי הוא בעיני המתבונן". היופי יכול להיות פנימי או חיצוני, ללא קשר לאופי כמובן. אם היופי הוא התפישה של אתמול – מהי תפישת המחר?.

בחרתי ליצור מספר יצירות המשנות את גירסת המציאות בה בחר האמן בזמנו, להמיר אותה לזמננו אנו ולהעמיד סימן שאלה נוסף לאלה שעלו עד כה בשל הדיון ביצירות.

הנערה לשעבר עם עגיל הפנינה,  אקריליק 60X60

- מחווה לורמיר, אפופה בנהרה. מבטה מופנה אלינו בתגובה לנעיצת העינים שלנו. האם היא מחייכת בעצבות? האם שותקת ומשותקת בשל פחד תמיר? שאלות מעין אלו העלו המבקרים מזה דורות.

שאלתי הינה אחת – האם תוכה כברה? האם יופיה הפנימי עולה על יופיה החיצוני?

Girl with a Pearl Earring.jpg
Vitruvian maiden.jpg

הנערה הוויטורבית - אקריליק 60X60

לא צריך להעמיק בכדי להבין את כוונתי. האדם הוויטרובי הינו רישום מפורסם של לאונרדו דה וינצ'י. המתאר את הפרופורציות של הגוף האנושי – השלמות, היופי  ההרמוני – מעין חוק אסתטי. 
הפרופורציות של אשה כזאת או אחרת בת ימינו אמורות להוות אסטתיקה שכן הן  צרובות בתודעה הציבורית וההתייחסות אליהן כ"יפות" הינו עניין של זמן ומקום –

ארוחת בוקר על הדשא – אקריליק, 60X60

 

לא צריך להעמיק בכדי להבין את כוונתי. האדם הוויטרובי הינו רישום מפורסם של לאונרדו דה וינצ'י. המתאר את הפרופורציות של הגוף האנושי – השלמות, היופי  ההרמוני – מעין חוק אסתטי. 
הפרופורציות של אשה כזאת או אחרת בת ימינו אמורות להוות אסטתיקה שכן הן  צרובות בתודעה הציבורית וההתייחסות אליהן כ"יפות" הינו עניין של זמן ומקום – בעיני המתבונן.

Welcome to my art studio
ברוכים הבאים לעולם הציור שלי
The Luncheon on the Grass.jpg
bottom of page